Candela hot thunder R96-2082

Римски свещи 8 изстрела:

  1. 5 червен божур;
  2. 6 бели изскри;
  3. 7 зелени искри;
  4. 8 краклинг.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Изстрелват последователно различен брой огнени топки , които при възпламеняване на височина 10-15м., възпроизвеждат различни по вид и цвят звукови и светлинни ефекти.

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО!

Избягвайте препятствия отгоре!

Закрепете римската свещ вертикално към тръба, прът или друг подобен предмет, забит здраво в земята. Осигурете свободно пространство над изделието. Премахнете оранжевия предпазител на възпламенителя. Стоейки отстрани запалете края на възпламенителя и се отдалечете незабавно на не по-малко от 8м. Не се препоръчва употребата в близост до лесно запалими предмети. Забранено е изделията да се държат в ръка, както и употребата в закрити помещения. Ако изделието не се възпламени, изчакайте не по-малко от 5 минути и залейте с вода.

Неправилната употреба може да доведе до наранявания и пожари.